StrengthScope

Wat is Strengthscope:

Strenghtscope is een wetenschappelijk erkent model waarbij het draait om je persoonlijke talenten. Door je talenten in beeld te brengen kan je ze omzetten in acties.

Wanneer je bewust bezig bent met je talenten word je krachtiger en succesvoller (hogere productiviteit, betrokkenheid en tevredenheid). De focus op sterke punten ofwel talenten wordt ook wel ‘Strenghts-based development’ genoemd. Verschillende nationale en internationale bedrijven werken al op deze wijze o.a. Deloitte, Aviva, Tesco, Facebook etc.

Een sterk punt is authentiek, geeft intrisieke motivatie, energie en stelt in staat een steile leercurve te maken. Uit onderzoek blijkt dat een organisatieklimaat gericht op het (h)erkennen van sterke punten, en die vervolgens behouden en ontwikkelen, leidt tot hogere productiviteit minder ziekteverzuim en beter kunnen omgaan met emotionele belasting, aldus Professor Jaap Paauwe, HR Studies Tilburg University.

Talent management is voor veel bedrijven nog een nieuw begrip, volgens professor Paauwe is het voor elk bedrijf belangrijk om naar de methodiek te kijken.

Door mijn eigen ervaring als HR Specialist en Talentspecialist, ben ik ervan overtuigd dat met de ‘Strenghts-bases development’ methodiek er nog veel resultaat binnen bedrijven behaald kan worden. Vooral op: persoonlijk leiderschap, duurzaam inzetbaarheid en performance mangement.

Strengthscope test:

De strengthscope test is een online test die gemaakt kan worden waar en wanneer je wil. Zodra de test is ingevuld, wordt er een gesprek ingepland. Tijdens dit gesprek worden de resultaten van de test besproken. Naast de resultaten van de test kan, wanneer gewenst, ook besproken worden wat de resultaten voor u kunnen betekenen in het dagelijks leven.

Wanneer Strengthscope voor jou iets kan betekenen:

Wil je op een positieve manier jezelf ontwikkelen? Voel jij dat er meer in je zit dan dat je er nu uithaalt? Ben je nieuwsgierig naar jezelf? Wil je je richten op Strengths waar je van nature energie van krijgt? Ben je opzoek naar een baan en wil je vanuit je talent solliciteren? Er zijn heel veel redenen waarom Strengthscope voor jou van gevoegde waarde kan zijn. Tijdens het oriëntatie gesprek kom je hier meer over te weten.

Strengthscope Standaard

Inhoud:

De Strengthscope standaard meet 24 strenghts en biedt hiermee inzicht in de strenghts (talenten) die jou van nature energie geven of energie kosten. Door de resultaten te bespreken wordt duidelijk welke van jouw strengths jij nog te weinig gebruikt, optimaal gebruikt of welke jij in overdrive gebruikt. Elke talent kan immers ook een valkuil vormen. 

Strengthscope 360

Inhoud:

De Strengthscope 360 meet jouw 24 strenghts en geeft inzicht in jouw top strengths. Daarnaast mag je (max.) acht mensen selecteren die gevraagd worden (anoniem) een aantal vragen over jou te beantwoorden. Dit geeft inzicht over hoe anderen jouw strenghts waarderen en hoe zij ervaren in welke mate jij jouw strenghts (optimaal) gebruikt. Deze extra informatie is erg waardevol, omdat dit kan verschillen met hoe jij jezelf hebt beoordeeld over de mate waarin jij jouw strengths (optimaal) gebruikt.

Strengthscope Leider

Inhoud:

De Strengthscope Leider is speciaal ontwikkeld voor mensen die een leidinggevende rol hebben binnen het bedrijf waar zij werken en zich willen ontwikkelen op dit gebied. Jouw unieke leiderschaps-strengths worden besproken en er wordt gekeken hoe jij deze nog effecieter kan gebruiken binnen jouw functie. Daarnaast zal er ook inzicht worden verkregen in de valkuilen die gelinkt zijn aan jouw strengths.

Kosten overzicht

Kosten van de verschillende programma’s:

Orientatiegesprek *)€ 45,-
Strengthscope Standaard€ 350
Strengthscope 360€ 350,-
Strengthscope leider€ 450,-

*Indien na het oriëntatie gesprek een talententraject gestart wordt vervallen de kosten van het oriëntatie  gesprek.

Nieuwsberichten

Aan de slag

Aanmelden kan eenvoudigweg door het contactformulier in te vullen.  Binnen een week ga je de eerste stap maken op jouw pad.